Sledovať

PRODUKTY V SEKCII PODNIKY

V tejto sekcii si nastavíte svoje kompletné menu, ktoré potom uvidíte v predajnej aplikácii Storyous ePOS vo Vašej pokladni. V tejto záložke tiež všetky produkty radíte do jednotlivých kategórií (produkty nezaradené do kategórie sa v tablete vôbec nezobrazia), nastavujete tlač objednávky do kuchyne či na bar a predovšetkým vytvárate recepty, na základe ktorých sa Vám potom tovar odpočíta zo skladu.

Pridanie produktu

Nový produkt do svojho menu pridáte pomocou sivého riadku úplne hore (1), kam vyplníte názov produktu (rovnako sa bude aj tlačiť na účtenke), predajnú cenu položky, sadzbu DPH a kategóriu, do ktorej spadá. Začiarknuté políčko V tablete značí, že bude daný produkt viditeľný v pokladni - sezónny tovar tak môžete vždy po sezóne iba skryť bez nutnosti mazania z administrácie. Políčko Tlačiť zaškrtnite v prípade, kedy si prajete, aby sa daný produkt tlačil na objednávke do kuchyne či na bar - keď máte tlačiarní viac, môžete ich označiť aj viac naraz. Pre uloženie produktu stlačte vpravo tlačidlo Nová položka. 

21D448C0-DFD9-43F3-AD30-52D532C4327A.png

Hromadné akcie

Po označení niekoľkých produktov pomocou checkboxov na ľavej strane (2) máte možnosť vykonať hromadnú akciu (3). Vybrané produkty tak môžete buď hromadne zmazať, vytvoriť podkategóriu, do ktorej sa označené produkty presunú, alebo ich presunúť do úplne inej kategórie. Ak máte viac podnikov, môžete do nich tiež vybrané produkty kopírovať aj s receptúrou. Ďalej máte možnosť hromadne zmeniť sadzbu DPH, či zmeniť tlačiareň pre tlač objednávok.

Kliknutím na symbol malej ceruzky pri ľubovoľnom produkte sa dostanete do jeho úprav. Piktogram odpadkového koša položku zmaže a obojstranná šípka umožňuje meniť poradie položky prípadne presúvať z podkategórie (4).

Screenshot_2022-11-01_at_14.44.53.png

Úprava produktu

Tu môžete dodatočne zmeniť názov, cenu, jednotku (vždy odporúčame nechať jednotku v kusoch, ak sa vyložene nejedná o váhový predaj), popis produktu pre a ďalšie informácie o produkte.

Navyše tu nájdete nastavenia Cenovej hladiny, Štítkov, prípadne možnosť pri produkte využiť Variabilnú cenu.

mceclip1.png