Sledovať

PREPOJENIE TABLETU A TLAČIARNÍ

Na základe rozdelenia do zón sa rôzne úkony tlačia na rôznych tlačiarňach.

Z predchádzajúceho článku o zónach viete, že v každej zóne môže byť iba jeden hlavný tablet s funkciou pokladnice a všetky ostatné sú tablety vedľajšie, teda mobilný čašníci.

Pokiaľ u nás nemáte mobilného čašníka spárovaného s tlačiarňou (v tomto prípade je nutné, aby tlačiareň fungovala pomocou technológie Bluetooth), účtenky sa budú tlačiť vždy na tlačiarni, ktorá je prepojená s hlavným tabletom.

Komunikácia medzi tabletmi potom prebieha nasledovne: pri nablokovaní tovaru, uzavretí účtu, alebo inej práci s objednávkou na mobilnom čašníkovi sa dáta odošlú k nám na server, odkiaľ si ich stiahne hlavný tablet a až potom sa vytlačí blok. To znamená, že tablety v jednej zóne nemusia byť na rovnakej sieti (je dokonca možné mať prístup k internetu na hlavnom tablete pomocou WiFi a na vedľajšom sa pripojiť cez dáta na SIM karte).

Ak je k mobilnému čašníkovi priradená tlačiareň, bon sa vytlačí na nej.

Bony sa na kuchynskej tlačiarni tlačia zo všetkých tabletov bez ohľadu na funkciu, nastavenie záleží na konkrétnom produkte, viac v tomto článku. Všetky dáta v zóne prídu najskôr do hlavného tabletu a až ten odosiela požiadavku na tlač.