Sledovať

OFFLINE MÓD

V prípade, že dôjde k výpadku internetu, môžete stále systém Storyous používať v offline móde s obmedzením niektorých funkcií, ktoré si popíšeme v tomto článku.

Ak vám internet vypadne pri používaní, aplikácia Vám toto oznámi na hornej lište.

Keď tablet nie je k internetu pripojený pri prihlásení, predajné aplikácie Vás upozorní a ponúkne Vám pokus o opätovné pripojenie alebo prihlásenie do offline módu.

Screenshot_2021-02-04-10-12-05-709.jpeg

Práca v offline móde nie je nijako časovo obmedzená, odporúčame Vám však v ňom pracovať maximálne niekoľko dní kvôli možnej strate dát. Offline mód sme implementovali kvôli možnosti nestabilného pripojenia alebo nepravdepodobný výpadku našich služieb.

Funkcie sú oproti fungovanie online obmedzené, nebude možné pracovať s pohybmi hotovosti ani zadať uzávierku. Všetky uzavreté účty sa nepropíšou do webovej administrácie a systém Vám bude hlásiť nesynchronizované účty (pri opätovnom pripojení sa účty samy dosynchronizují automaticky, je však potrebné trpezlivosti). Nedostanete sa tiež do sekcie Štatistiky, ktorá by Vám normálne otvorila webovú administráciu v prehliadači na Vašom tabletu.

Ako Vás aplikácie pred prihlásením informuje, všetky zmeny vykonané vo webovej administrácii sa do aplikácie v tablete nepropíšou, nemožno teda meniť ceny produktov vo Vašej ponuke, vytvárať alebo presúvať stoly.

Ak máte viac tabletov, offline mód bude fungovať iba na hlavnom tabletu - mastera, viac nájdete tu. Aby bolo možné sa do offline módu dostať, je potrebná aplikáciu zhodiť na všetkých vedľajších tabletoch aj na pokladniach, ktoré nemajú funkciu mastera.