Sledovať

OFFLINE MÓD

V prípade, že dôjde k výpadku internetu, môžete stále systém Storyous používať v offline móde s obmedzením niektorých funkcií, ktoré si popíšeme v tomto článku.

Ak vám internet vypadne pri používaní, aplikácia Vám to oznámi na hornej lište.

Keď tablet nie je k internetu pripojený pri prihlásení, predajná aplikácia Vás upozorní a ponúkne Vám pokus o opätovné pripojenie alebo prihlásenie do offline módu.

Screenshot_2021-02-04-10-12-05-709.jpeg

Práca v offline móde nie je časovo obmedzená, odporúčame Vám však v ňom pracovať maximálne niekoľko dní kvôli možnej strate dát. Offline mód sme implementovali kvôli možnosti nestabilného pripojenia alebo nepravdepodobného výpadku našich služieb.

Funkcie sú oproti fungovaniu online obmedzené, nebude možné pracovať s pohybmi hotovosti ani zadať uzávierku. Všetky uzavreté účty sa neprepíšu do webovej administrácie a systém Vám bude hlásiť nesynchronizované účty (pri opätovnom pripojení sa účty samy zosynchronizujú automaticky, je však potrebná trpezlivosť).

Ako Vás aplikácia pred prihlásením informuje, všetky zmeny vykonané vo webovej administrácii sa do aplikácie v tablete neprepíšu, nemožno teda meniť ceny produktov vo Vašej ponuke, vytvárať alebo presúvať stoly.

Ak máte viacero tabletov, offline mód bude fungovať iba na hlavnom tablete - masterovi, viac nájdete tu. Aby bolo možné sa do offline módu dostať, je potrebné aplikáciu zhodiť na všetkých vedľajších tabletoch aj na pokladniach, ktoré nemajú funkciu master.