Sledovať

TYPY PLATIEB V SEKCII PODNIKY

Typy platby v aplikácii si najskôr nastavíte vo webovej administrácii v záložke Typy platieb v sekcii Podniky. Tu uvidíte zoznam všetkých dostupných typov platieb a možnosť ich aktivácie alebo deaktivácie. Neaktívne typy platieb sa v aplikácii vôbec nezobrazujú, rovnako tak, nie je možné typ platby pri už uzavretom účte spätne zmeniť na neaktívny typ.

Platbu v hotovosti sa nedá deaktivovať. Všetky ostatné typy platieb je možné deaktivovať. Rovnako tak je možné aj vytvárať nové typy platieb. (napr.: rôzne rozvozy a iné.)

V zozname si môžete typy platieb zoradiť podľa vašej preferencie a presne tak sa Vám zobrazia aj v aplikácii pri kliknutí na Ostatné v dialógovom okne Dokončenie platby. Pre presun stlačte obojstrannú šípku v stĺpci Akcia a typ platby pomocou myši presuňte.

Všetky typy platieb vo Vašej aplikácii si môžete exportovať do súboru typu .csv .

typyplateb.jpg