Sledovať

TYPY PLATIEB V SEKCII PODNIKY

Typy platby v aplikácii si najskôr nastavíte vo webovej administrácii v záložke Typy platieb v sekcii Podniky. Tu uvidíte zoznam všetkých dostupných typov platieb a možnosť ich aktivácie alebo deaktivácie (1). Neaktívne typy platieb sa v aplikácii vôbec nezobrazujú, rovnako tak nie je možné typ platby u už uzavretého účtu spätne zmeniť na neaktívny typ.

Platbu v hotovosti sa nedá deaktivovať. Všetky ostatné typy platieb je možné deaktivovať. Rovnako tak je možné aj vytvárať nové typy platieb. (2) (Napr .: rôzne rozvozy a iné.)

V zozname si môžete typy platieb zoradiť podľa ľubovôle a presne tak sa Vám zobrazia aj v aplikácii pri kliknutí na Ostatné v dialógovom okne Dokončenie platby. Pre presun stlačte posuvník (3) po pravej strane a typ platby pomocou myši presuňte.

Všetky typy platieb vo Vašej aplikácii si môžete exportovať do súboru typu .csv (4).

Sni_mek_obrazovky_2020-12-07_v_12_11_19.jpg