Sledovať

KATEGÓRIE SKLADOVÝCH KARIET

Záložka Kategória skladových kariet v sekcii Sklady slúži na prehľadné rozradenie Vašich skladových kariet, je potom jednoduchšie sa v ich zozname orientovať.

 

Novú kategóriu vytvoríte zadaním jej názvu a stlačením tlačidla Pridať. Názov je možné dodatočne meniť kliknutím a jednotlivé kategórie je možné zmazať. Ich zoznam si tiež môžete vyexportovať do súboru .csv, ktorý si otvoríte v MS Excel. V zozname kategórií skladových kariet môžete vyhľadávať pomocou fulltextu.

Sni_mek_obrazovky_2021-02-04_v_17.57.45.png