Sledovať

POHYB HOTOVOSTI V SEKCII ÚČTY

Podobne ako v aplikácii, aj vo Vašej webovej administrácii môžete pracovať s pohybmi hotovosti a vykonať uzávierku. V záložke Pohyb hotovosti v sekcii Účty naviac nájdete aj celú históriu pohybov. Ak Vás zaujímajú pohyby hotovosti v aplikácii, kde s nimi pracuje väčšina našich klientov, prečítajte si článok Pohyb hotovosti v aplikácii.

V záložke najskôr vyberte konkrétny podnik. Po vybraní nájdete zoznam pohybov hotovosti. Pri každom pohybe hotovosti nájdete presný čas zadania, meno používateľa, ktorý ho zadal a v stĺpci napravo potom čiastku konkrétneho pohybu. Ak máte v podniku viac tabletov s funkciou pokladnice, môžete medzi nimi prepínať hore vedľa kalendára. Zobraziť si môžete všetky pohyby hotovosti v danom období pomocou kalendára.

Aj v administrácii je možné zadať všetky operácie s pohybmi, ktoré vykonávate z tabletu, všetky pohyby vo vybranom období sa tiež môžete exportovať do súboru .xls. Z webovej administrácie môžete tiež spätne editovať pohyb hotovosti (ako aktuálne, tak i v minulosti), ktorý ale nejde zmazať. Po úprave pohybu sa uzávierka automaticky prepočíta.

pohyb1.jpg

Tlačidlo Zadať počiatočný stav je dostupné iba po vykonaní uzávierky, akonáhle počiatočný stav zadáte alebo v aplikácii niečo predáte, tak zmizne a znova sa objaví až po vykonaní ďalšej uzávierky na tejto pokladni. Pri zadaní počiatočného stavu je možné zadať 0, - alebo čiastku po poslednej uzávierke.

detuzavsk.jpg

Pridanie pohybu hotovosti navýši alebo zníži aktuálny stav pokladne o zadanú sumu v závislosti na tom, či sa jedná o vklad či výber hotovosti. Pohyby si môžete pre prehľadnosť triediť podľa kategórie, ako si kategórie nastaviť sa dozviete v článku Kategória pohybov hotovosti. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť sa Vám pohyb prepíšu do zoznamu pohybov a upraví aktuálny stav hotovosti. Pohyb je možné zadať aktuálne alebo v minulosti. Stačí kliknúť na tlačidlo "v minulosti" a vybrať dátum a čas.

pohyb2.jpg

Pre zistenie aktuálneho stavu pokladne v administrácii kliknete na tlačidlo Vykonať uzávierku, tým sa vám zobrazia podrobné informácie o pokladni, bez toho aby ste museli byť u tabletu.

pohyb3.jpg

Ak chcete uzavrieť Vašu dennú tržbu, je potrebné vykonať uzávierku. Po stlačení tlačidla uvidíte v novom okne podrobné informácie o Vašej denné tržbe a tlačidlom Vykonať uzávierku ju potvrdíte. Ak uzávierku vykonáte na tabletu, vytlačí sa Vám z tlačiarne, pokiaľ uzávierku zadáte v administrácii, z tlačiarne sa nevytlačí.