Sledovať

TLAČE ÚLOH V PREHĽADOCH

V záložke Tlače úloh v sekcii Prehľady nájdete rozdelenie tržieb podľa nastavenia tlače objednávok do kuchyne. Ak tlačíte bony na dvoch alebo viacerých tlačiarňach, v tomto prehľade nájdete celkové sumy za objednávky podľa tlačiarne, na ktorej sa položky vytlačili - môžete teda zistiť, či Vám zarába viac bar alebo kuchyňa len podľa objednávok. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť, záložka sa Vám bez vybrania podniku vôbec v administrácii nezobrazí. Tržby sa v prehľadoch zobrazujú až po zaplatení účtu.

Je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie, Vaše dáta si môžete tiež vyexportovať z grafu prehľadu aj z tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Tlače úloh pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady a ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku. V tabuľke vidíte v stĺpcoch celkové sumy za jednotlivé tlačiarne vrátane objednávok, ktoré na tlač do kuchyne nemáte nastavené (Bez tlače). Na grafe si potom začiarkavacími políčkami môžete zobraziť objednávky zadané jednotlivými užívateľmi vo Vašom podniku.

mceclip0.png