Sledovať

ZISK V PREHĽADOCH

V záložke Zisk v sekcii Prehľady vidíte vývoj hrubého zisku za zvolené obdobie, teda rozdiel tržieb a nákladov na suroviny podľa Vášho skladového hospodárstva. Nájdete tu tiež maržu. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť a je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie. Vaše dáta si môžete tiež vyexportovať z grafu prehľadu a aj z tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Zisk pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady. Ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku. V tabuľke vidíte zisk, maržu, tržby a náklady. Na grafe si potom začiarkavacími políčkami môžete zobraziť iba jednotlivé typy platieb, ktoré máte v podniku povolené.

mceclip0.png