Sledovať

ZAMESTNANECKÉ STOLY

Funkcia Typ stolu umožňuje rozlišovať, či sa jedná o stôl zákaznícky (teda bežný), zamestnanecký alebo dlhodobý. Tržby na zamestnaneckých stoloch sa nezapočítavajú do celkových aktuálnych otvorených tržieb podniku. Je tak možné na nich používať cenové hladiny alebo zľavy pre zamestnancov bez toho, aby to ovplyvnilo prehľady a štatistiky Vašich ziskov. Zamestnanecký ani dlhodobý stôl sa nezahŕňajú do aktuálnych prehľadov, neskresľujú preto aktuálnu obsadenosť podniku.

mceclip0.png

V sekcii Prehľady, záložka Aktuálny prehľad tržby na týchto stoloch nevidíte v súpise stolov, ale pod grafom vidíte informatívne čiastky na týchto otvorených stoloch. Pokiaľ na týchto stoloch nie je aktuálne žiadna tržba, tieto stĺpčeky vôbec neuvidíte.

mceclip0.png