Sledovať

ZÁKAZNÍCKY DISPLEJ

Zákaznícky displej umožňuje vašim hosťom sledovať priebeh účtu - zákazníci teda vidia namarkované produkty aj konečnú cenu na zaplatenie. Aplikácia zákazníckeho displeja je nainštalovaná do tabletu Lenovo Tab 4 s desaťpalcovou obrazovkou a je možné ho prepojiť len s našou veľkou štrnásťpalcovou pokladňou.

Po aktivácii funkcie zákazníckeho displeja v našom systéme sa v aplikácii v sekcii Zariadenie objaví políčko "Zákaznícky displej". Predpokladom pre správne fungovanie zákazníckeho displeja s aplikáciou v hlavnej pokladni je nutné, aby obe zariadenia boli pripojené na rovnakú wifi sieť.

Screenshot_2021-02-10-15-09-59-263.jpg

Pri prvom pripojení sa na obrazovke zákazníckeho displeja objaví nasledujúca tabuľka, do ktorej je nutné zadať číslo, ktoré vidíte v detaile Zariadenie v aplikácii Storyous POS. U starších verzií Chrome stačí zadať poslednú zvýraznenú číslicu.

Screenshot_2021-02-10-15-11-38-113-2.jpg

U novších verzií Chrome je potrebné zadať celú IP adresu a nie len posledné číslo.

 

Po kliknutí na "Connect" sa na zákazníckom displeji objaví prázdna účtenka a pri markovaní v aplikácii Storyous POS sa na nej začnú objavovať objednané produkty.

Screenshot_2021-02-10-15-13-47-605.jpeg

 

Ak prijímate iba platobné karty, zákazníci majú možnosť na zákazníckom displeji zadať prepitné podľa vlastného výberu.

 

Screenshot_2021-02-11-16-39-17-487.jpeg

 

Pre vypnutie aplikácie zákazníckeho displeja je nutné štyrikrát poklepať na obrazovku zákazníckeho displeja. Objaví sa potom tabuľka na zadanie šesťmiestneho kódu, ktorý sa zobrazuje v detaile Zariadenie v aplikácii Storyous POS. Po vložení kódu sa aplikácia zavrie a v prípade problémov môžete v nastaveniach tabletu overiť, či ste pripojení na správnu wifi sieť.

 

Screenshot_2021-02-11-17-09-08-814.jpeg