Sledovať

PRAVIDLÁ TLAČE

Pravidlá tlače slúžia na nastavenie tlače objednávok na rôznych tlačiarňach, podľa toho, v akej časti reštaurácie boli objednané. V prípade, že má reštaurácia napr. dve poschodia a na každom poschodí je vlastný bar aj kuchyňa, z ktorých sa vydávajú jedlá a nápoje iba pre dané poschodie, systém rozpozná, na ktorom poschodí bola objednávka objednaná a odošle ju na správnu tlačiareň. Predtým, keď čašník vykonal objednávku v reštaurácii, v záhradke alebo v salóniku, objednávka sa vždy vytlačila na rovnakej tlačiarni. Teraz je možné nastaviť, aby sa produkty objednané v záhradke tlačili na tlačiarni v záhradke, produkty objednané v salóniku na tlačiarni v salóniku a napr. rýchle objednávky, pri ktorých hostí neusadzujete k stolom, aby sa objednávky netlačili na žiadnej tlačiarni. Nastavenie pravidiel tlače sa nastavujú v sekcii Podniky, v záložke Pravidlá tlače, kliknutím na tlačidlo Pridať pravidlo tlače.

mceclip0.png
Zadajte názov pravidla tlače (ak máte tlačiarne pomenované napr. Pizza alebo Dezerty, odporúčame zvoliť iné názvy pravidiel tlače, aby bolo jasné, že sa jedná o pravidlo a nie o tlačiareň) a pre každú sekciu stolov zvoľte, na akej tlačiarni sa majú produkty tlačiť.
mceclip1.png

Po uložení pravidla je nutné pravidlo priradiť ku konkrétnym produktom v sekcii Podniky, záložka Produkty. V stĺpčeku Tlačiť do kuchyne sa teraz okrem aktívnych tlačiarní zobrazia aj tlačové pravidlá. Vyberieme pravidlo, ktoré chceme použiť na daný produkt.

mceclip2.png