Sledovať

ZVÝRAZNENÝ TLAČ OBJEDNÁVOK PODĽA ROZMIESTENIE V KUCHYNI

Ak máte v kuchyni viac rôznych stanovíšť s vlastnými tlačiarňami na tlač objednávok, pomocou novej funkcie tzv. Tučných výtlačkov môžete kuchára jednoducho informovať o tom, že k jedlu, ktoré má pripraviť patria príloha, ktorej objednávka sa tlačí na inej tlačiarni na inom stanovišti pre iného kuchára.

Kuchár, ktorý pripravuje prílohy vďaka tomu uvidí, že hranolky, ktoré pripravuje, patria ku steaku, ktorý pripravuje jeho kolega a bude tak vedieť, kedy má začať pripravovať prílohu. Vo väčšine prípadov sa na oboch tlačiarňach na oboch stanovištiach v kuchyni vytlačia všetky objednávky, ako príloha, tak hlavný chod. To sa deje aj u tejto funkcie, však každé stanovište má tučne zvýraznený pokrm, ktorý má pripraviť.

Zvýraznený tlač sa nastavuje vo webovej administrácii v sekcii Podniky, v záložke Produkty. V stĺpčeku Tlačiť do kuchyne zvolíte vybranej tlačiareň a potom zaškrtnete "zvýraznené" u tej tlačiarne, u ktorej sa má výrobok tlačiť zvýraznené.

mceclip0.png

Vytlačené bony vyzerajú potom nasledovne:

mceclip2.pngmceclip3.png