Sledovať

PRÍDAVKY

Pomocou funkcie tzv. Prídavkov je možné k hotovému produktu pridať ďalšie ingredienciu. Táto funkcia sa Vám môže hodiť napríklad v nasledujúcich prípadoch:

 

  1. Úprava mäsa: teraz ste si úpravu mäsu (Rare, Medium, Well done) mohli nastaviť pomocou prednastavených poznámok, teraz je možné využiť funkciu prídavkov. Potom, čo čašník namarkuje napr. Hovädzí steak sa v aplikácii automaticky objaví dialógové okno, v ktorom bude môcť vybrať, ako má byť steak upravený. Je tiež možné nastaviť, aby bol čašník nútený vybrať túto "ingredienciu" a nepřeskočit ju.

 

  1. Pridanie hranoliek k hlavnému jedlu za zvýhodnenú cenu: čašník klikne na hlavný chod (Kuracie prsia) a objaví sa mu možnosť príloh, z ktorých si k tomuto hlavnému jedlu môže vybrať. Prílohy môžu mať svoje vlastné receptúry (ale nie je to nutné) a je možné tak pridať cenu navyše k hlavnému chodu.

 

  1. Výber mäsa do šalátu: Čašník klikne na šalát a objaví sa mu dialógové okno, v ktorom zvolí mäso, ktoré zákazník chce pridať k šalátu (napr. Hovädzie, kuracie, bravčové, bez mäsa). Mäso môže byť v cene šalátu, alebo môže byť za príplatok.

 

  1. Kuracie krídla a 3 omáčky podľa vlastného výberu zadarmo: Po namarkování kuracích krídel sa objaví dialógové okno, a čašník tak môže zadarmo z ponuky zvoliť až 3 omáčky (je možné vybrať všetky ingrediencie v ponuke).

 

Toto je len pár príkladov, ako môže byť funkcia ingrediencií použitá, v skutočnosti vďaka nej budú mať Vaši hostia možnosť upraviť si objednané produkty podľa vlastných preferencií. Bude tiež možné túto funkciu prepojiť pomocou API s roznáškovými službami.

Nastavenie prídavkov v administrácii

 

Po aktivácii sa v záložke Podniky objaví nová záložka "Prídavky", po kliknutí na nej sa otvorí nové okno, v ktorom bude možné túto funkciu spravovať. V tomto okne je možné si vytvoriť kategórie prídavkov.Prídavky sú vlastne tie extra produkty alebo poznámky, ktoré chceme pridať k produktu (napr. Extra omáčku, bez uhorky, úprava mäsa medium, atď.). Odporúčame vytvoriť si kategórie prídavkov podľa ich typu, napr. "Úprava mäsa", "extra prílohy", "extra prísady na pizzu", atď.

 

Kliknutím na "Nová kategória" sa otvorí nová stránka, kde si môžete tieto kategórie vytvoriť.

 

Názov kategórie: názov kategórie, ktorý sa bude zobrazovať v prehľade kategórií a v predajnej aplikácii.
Min. prídavkov: tu môžete nastaviť minimálny počet prídavkov, ktoré je nutné zadať pri objednávaní produktov. Napríklad keď čašník klikne na produkt Hovädzí steak, u ktorého sú nastavené ako prídavky rôzne varianty úpravy mäsa a zároveň bude nastavené, že minimálny počet prídavkov je 1, čašník bude musieť zvoliť jeden z vopred nastavených prídavkov. Ak nastavíte, že minimálny počet prídavkov je 0, dialógové okno s prídavkami sa síce objaví, ale bude možné prídavky preskočiť a nebude nutné vybrať žiadny prídavok. Vďaka tomu môže čašník aj zvýšiť zisk reštaurácii přiobjednáním ďalších prídavkov k základnému produktu.

 

Max. prídavkov: tu môžete nastaviť maximálny počet prídavkov, ktoré môžu byť pridané k objednanému produktu. Pokiaľ toto políčko necháte prázdne, čašník bude môcť pridať neobmedzené množstvo prídavkov (technický limit je však 100 prídavkov).

 

Dostupný pre: tu zvolíte, pre ktoré kategórie bude možné dané prídavky objednať. Je možné zvoliť viac kategórií produktov pre danú kategóriu prídavkov. Tiež môžete zvoliť, či tieto prídavky budú objednateľné pre všetky produkty danej kategórie, alebo len niektoré.Prídavky: tu už zvolíte prídavky, ktoré budú patriť do tejto kategórie. Po kliknutí na "Nový prídavok" máte dve možnosti:

 

1. Hľadať medzi produktmi Vášho menu, ktoré budú použité ako prídavky. Tento produkt môže mať vytvorený recept, pri vybrania prídavku potom dôjde k odpočtu zo skladu. Tiež si môžete vo svojom menu vytvoriť kategóriu napr. Extra, kde budete mať produkty s receptúrami, ktoré bude možné k produktom pridávať (napr. Slanina, chedaru, vajcia, atď.)

 

2. Vytvoriť prídavok, ktorý nebude prepojený so žiadnym produktom Vášho menu. Túto možnosť odporúčame, ak nechcete mať prídavok prepojený s Vašimi sklady a nepotrebujete prídavok zo skladu odčítať. Je preto vhodné túto možnosť využívať skôr u poznámok, napr. U vyššie uvedené úpravy mäsa.

Celú kategórii prídavkov aj s prídavkom uložíte kliknutím na "Uložiť".
Objednávanie prídavkov v predajnej aplikácii Storyous POS

 

Po nastavení prídavkov vo webovej administrácii je nutné sa odhlásiť a prihlásiť, aby sa zmena propsal do aplikácie.

 

Objednávanie potom závisí od nastavenia minimálneho počtu prídavkov:

 

  1. Ak táto kategória prídavkov má nastavený minimálny počet prídavkov (a nezáleží na tom, či je to číslo alebo nula), pri klasickom krátkom kliknutí na produkt sa objaví dialógové okno, v ktorom môžete pridávať alebo uberať prídavky.

 

  1. Ak kategória prídavkov nemá nastavený minimálny počet prídavkov, treba na objednávaný produkt kliknúť a dlhšie ho podržať, potom sa zobrazí dialógové okno, v ktorom môžete pridávať alebo uberať prídavky.

 

V dialógovom okne môžete pomocou tlačidiel +/- pridávať alebo odoberať jednotlivé prídavky. Pridaním prídavku sa cena tovaru zvýši o cenu produktu, alebo túto surovinu môžete z produktu odstrániť (napr. Keď zákazník chce treba pizzu bez olív). Pri odobratí ingrediencie sa ale cena základného produktu nezníži.

 

Ak je nastavený minimálny počet prídavkov, čašník musí vždy vybrať aspoň jeden prídavok, inak nebude schopný objednávku potvrdiť (napr. Pri prepečenie steakov).

 

Ak je nastavený maximálny počet prídavkov, čašník môže naklikať maximálne tento počet prídavkov. Ak čašník vyberie vyšší počet prídavkov, tiež nebude schopný objednávku potvrdiť.

 

Ak čašník nevyberie prídavky podľa vyššie zmienených pravidiel, nebude možné kliknúť na tlačidlo "Potvrdiť".

 

Potom, čo je objednávka produktu s prídavkom potvrdená, zobrazí sa ako klasický objednaný produkt a pod ním budú uvedené všetky prídavky.

Po potvrdení objednávky už nie je možné prídavok upraviť, je nutné celú objednávku stornovať a urobiť ju znovu podľa potreby.

 

 

 

Objednanie viac produktov s prídavkami

 

Pri objednaní väčšieho množstva produktov je nutné zvoliť iba množstvo základného produktu a nepridávať aj počet prídavkov, stačí ponechať 1 krát. Ak by obsluha zvýšila množstvo, tak by sa pronásobilo aj množstvo prídavkov a jeho cena. (Pozri príklad)

 

Príklad: 1 produkt + 1 prídavok

 

Objednám 1x hlavný chod a jednu prílohu. Objednám 1x Vyprážaný syr a v počet prídavkov zvolím 1x Hranolky. Cena zodpovedá jednému hlavnému chodu a jednej prílohe.

Príklad: 2 produkt + 2 prílohy

 

Objednám 2x hlavný chod a dve prílohy. Objednám 2x Vyprážaný syr a v počet prídavkov zvolím 1x Hranolky, pretože sú ku každému produktu jedny. Cena zodpovedá 2 hlavným chodom a 2 prílohám.