Sledovať

NASTAVENIE FIRMY

V záložke Nastavenie firmy sú uvedené informácie o prevádzkovateľovi. V prípade, že potrebujete niektorý z údajov v prvej časti upraviť, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu. Ďalej tu nájdete možnosť nastavenia DPH pre prípad, že ste alebo sa stanete platcami DPH a v Kontaktných informáciách vyplníte telefón a email. Stlačením tlačidla Uložiť na konci stránky vykonané zmeny uložíte.

Sni_mek_obrazovky_2021-02-04_v_13.47.57.png

Niektoré údaje z informácií o prevádzkovateľovi sa správne podľa zákonu tlačia na účtenku, konkrétne názov spoločnosti, adresa sídla, IČO a prípadne DIČ. Tieto údaje sa tiež automaticky uvádzajú na proforme faktúry a následne na faktúre, ktoré Vám zasielame mailom.

Pokiaľ chcete nastaviť u Vašich produktov sadzbu DPH, je najskôr potrebné zaškrtnúť políčko Obchodník je platcom DPH, vďaka ktorému sa potom nastavenie sadzby u produktov zobrazí. Pre zaškrtnutie poľa je nutné do Informácií o prevádzkovateľovi vyplniť DIČ.