Sledovať

MENU SETY V PREHĽADOCH

V záložke Menu sety v sekcii Prehľady sa môžete pozrieť, ktorým menu setom sa vo Vašom podniku darí najlepšie. Čo sú menu sety sa môžete dočítať tu. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť, je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie . Vaše dáta si môžete tiež vyexportovať z grafu prehľadu a aj z tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Produkty pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady a ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku. V tabuľke vidíte celkový počet predaného tovaru, utŕžené hrubé príjmy, maržu a celkové náklady. Na grafe si potom pomocou zaškrtávacích boxov  môžete zobraziť iba jednotlivé menu sety.

mceclip0.png