Sledovať

KONTAKTY V SEKCII PODNIKY

Ak si nechávate napr. za večierky či firemné akcie platiť faktúrou, sem sa Vám budú ukladať kontakty spolu s údajmi a pri ďalšom vyúčtovaní sa Vám informácie na faktúre po zadaní známeho kontaktu vyplnia automaticky. Vo webovej administrácii môžete kontakty vymazať alebo si ich zoznam vrátane detailov vyexportovať do súboru typu .csv.

kontakty.jpg