Sledovať

FIŠKALIZÁCIA

V tejto záložke nájdete niekoľko okien na vyplnenie pre spustenie fiškalizácie na zariadeniach.
Vyberiete Zariadenie, do ktorého chcete fiškalizáciu nahrať (každé fiškálne zariadenie má vlastné xml. súbory), následne nahráte Autentifikačné a Identifikačné xml. súbory s heslom, všetko získate z portálu Finančnej správy. Keď kliknete na Vybrať súbor (Choose file), systém Vás cez okno prieskumníka súborov vyzve k vybraniu správneho súboru xml., keď ho označíte, tak sa nahrá. Po zadaní všetkých troch údajov kliknite na Uložiť.  Po obdržaní všetkého potrebného systém v modrom okne zahlási "Vaše fiškálne údaje boli uložené v poriadku". Následne je treba fiškálne zariadenie reštartovať a skúsiť prvú platbu.

!Xml. súbory po vygenerovaní neotvárajte a neupravujte, mohli by sa poškodiť!

 

mceclip0.png