Sledovať

ÚPRAVA UZAVRETÉHO ÚČTU V POKLADNI

Táto funkcia umožňuje znovu otvoriť už uzavretý účet a zmazať prípadne zle objednanú položku.

A ako táto funkcia funguje?

Pre lepšiu predstavu uvádzame ilustratívny prípad nižšie:

Zákazník zaplatil účet s veľkým množstvom produktov. Po zaplatení zistil, že na účte chýba jedna položka (napr. Coca-Cola 0,33l). 

mceclip0.png

Pre opätovné otvorenie účtu, prejdite do menu aplikácii, otvorte záložku Prehľad účteniek. (Táto funkcia nie je dostupná pre používateľov s rolou nováčika.) Nájdite zle uzavretý účet a pomocou tlačidla znovu otvoriť účet sa účet vystornuje a otvorí sa nový na rovnakom stole ako ten pôvodný. Objednávkové bony sa znovu netlačia.

mceclip1.png
mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

Obsluha teraz pridá chýbajúce položky (2x Coca-Cola 0,33l). V kuchyni sa vytlačí storno bon. Účet musí obsluha uzavrieť dokončením platby. Čiastka na zaplatenie je zvýšená o cenu 2x Coca-Cola 0,33l.

 

mceclip5.png
Keď sa teraz vráti do záložky prehľad účteniek, uvidí obe účtenky, pôvodný vystornovaný účet a novo vystavený s upravenou položkou.

 

mceclip6.png

mceclip9.png