Sledovať

PRODUKT S NULOVOU HODNOTOU

Vo vašej webovej administrácii máte možnosť, aby sa produkt s nulovou cenou netlačili na účtenke pre zákazníka. Táto funkcia je vhodná predovšetkým ak používate objednávanie produktov s cieľom posunúť nejakú informáciu napr. kuchárovi, alebo ak sa jedná o vaše interné poznámky pre personál, napr. servírovanie ďalších porcií.

Ako na to?

Produkt musí mať nastavenú cenu 0 EUR, potom len jednoducho vo svojej webovej administrácii nastavíte, aby sa produkt na účtenke netlačil. Produkt sa po nablokovaní klasicky vytlačí na bon pre kuchára, ktorý vďaka tomu bude vždy so všetkým oboznámený, ale na účtenke tento produkt nebude vytlačený.

Choďte do webovej administrácie do sekcie Podniky, záložka Produkty a vyberte, ktorý produkt nechcete tlačiť na účtenke a choďte do jeho editačného okna.

mceclip0.png

Potom zaškrtnite tlačidlo "Netlačiť na účtenke" a uložte.

mceclip1.png