Sledovať

AUTOMATICKÉ ODHLASOVANIE Z APLIKÁCIE

Táto funkcia je vhodná predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, kedy chcete zabrániť tomu, aby sa niekto iný, než práve pracujúca obsluha, mohol dostať do pokladne a pod iným prihláseným užívateľom vykonávať úkony na pokladni.

Nastavenie automatického odhlasovania sa vykonáva vždy na danom tablete a môžu ho vykonať len používatelia s používateľskú rolou prevádzkové a majiteľ.

 

Ako na to?

Choďte do hlavného menu predajnej aplikácie Storyous POS a potom choďte do záložky Zariadenia. V hornej časti uvidíte vaše zariadenie. Jeho číslo je označenie čísla tabletu podľa nášho interného systému. Kliknutím na neho sa dostanete k možnosti nastavenia automatickému odchodu, ku ktorému dôjde vždy po tom, čo na tablete nedôjde k žiadnemu kliknutiu počas nastaveného časového limitu. Ak napríklad nastavíte automatické odhlasovanie po 30 sekundách, vždy potom, čo nebude po dobu 30 sekúnd kliknuté na žiadne tlačidlo, užívateľ bude automaticky odhlásený. Keď bude chcieť na pokladni vykonať akýkoľvek úkon, bude potrebné sa znova prihlásiť.

K automatickému odhláseniu dôjde len vo chvíli, keď ste nečinní v predajnej sekcii aplikácie. Ak sa budete nachádzať v inej záložke (napríklad v Zariadenie, Prehľad účteniek, Pohyb hotovosti, atď.), alebo ak bude otvorený nejaký dialóg, alebo ak budete mať otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená alebo zaplatená, z aplikácie odhlásení nebudete.


mceclip1.png

 

mceclip3.png

mceclip4.png

mceclip5.png

DÔLEŽITÉ!

Užívateľ nebude automaticky odhlásený ak:

  • Je otvorené dialógové okno
  • Je otvorená objednávka, ktorá nebola potvrdená (usadením k stolu alebo zaplatením účtu)
  • Je otvorená iná záložka ako Predaj (napríklad Zariadenie, Prehľad účtov atď.)