Sledovať

AUTOMATICKÉ ODHLASOVANIE Z APLIKÁCIE

Pripravili sme si pre vás ďalšiu novinku, ktorá vám uľahčí fungovanie vo vašom podniku a tou je možnosť nastavenia automatického odhlasovaní z aplikácie. Táto funkcia je vhodná predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, kedy chcete zabrániť tomu, aby sa niekto iný, než práve pracujúci obsluha, mohol dostať do pokladne a pod iným prihláseným užívateľom vykonávať úkony na pokladni.

Nastavenie automatického odhlasovania sa vykonáva vždy na danom tabletu a môžu ho vykonať len používatelia s používateľskú rolou prevádzkové a majiteľ.

 

Ako na to?

Choďte do hlavného menu predajné aplikácie Storyous POS a potom choďte do záložky Zariadenie. V hornej časti uvidíte vaše zariadenie. Jeho číslo je označenie čísla tabletu podľa nášho interného systému. Kliknutím na neho sa dostanete k možnosti nastavenia automatickému odchodu, ku ktorému dôjde vždy po tom, čo na tabletu nedôjde k žiadnemu kliknutí počas nastaveného časového limitu. Ak napríklad nastavíte automatické odhlasovanie po 30 sekundách, vždy potom, čo nebude po dobu 30 sekúnd kliknuté na žiadne tlačidlo, užívateľ bude automaticky odhlásený a keď bude chcieť na pokladni vykonať akýkoľvek úkon, bude potrebné sa znova prihlásiť.

K automatickému odhlásenie dôjde len vo chvíli, keď ste nečinní v predajnej sekcii aplikácie. Ak sa budete nachádzať v inej záložke (napríklad v Zariadenie, Prehľadu účteniek, Pohybu hotovosti, atď.), Alebo ak bude otvorený nejaký dialóg a alebo ak budete mať otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená alebo zaplatená, z aplikácie odhlásení nebudete.


mceclip1.png

 

mceclip3.png

mceclip4.png

mceclip5.png

DÔLEŽITÉ!

Užívateľ nebude automaticky odhlásený ak:

  • Je otvorené dialógové okno
  • Je otvorená objednávka, ktorá nebola potvrdená (usadením k stolu alebo zaplatením účtu)
  • Je otvorená iná záložka ako Predaj (napríklad Zariadenie, Prehľad účtov atď.)