Sledovať

MOŽNOSŤ PRIDANIA NOVÝCH TYPOV PLATIEB

Teraz si môžete ľubovoľne nastaviť typy platieb. Novo je tiež možné deaktivovať platbu kartou, ak na podniku prijímate len platby v hotovosti a opačne.

Táto funkcia je pre všetky podniky pod vašou spoločnosťou, keď teda spravujete viac podnikov, vytvorenie ďalšej platobnej metódy bude platiť pre všetky podniky pod vašou spoločnosťou. Je ale samozrejme možné mať platobné metódy aktívne v jednom podniku, zatiaľ čo v inom podniku pod vašou spoločnosťou ich nebudete chcieť využívať a budete ich mať neaktívne.

Potom čo novú platobnú metódu vytvoríte, nie je možné ju premenovať alebo zmazať, je ale možné ju deaktivovať.

Platobné metódy budú v predajnej aplikácii Storyous POS zoradené v rovnakom poradí ako vo webovej administrácii, len platobná metóda "hotovosť" má predvolené nastavenia tak, ako ste boli zvyknutí, teda platba hotovosti je na ľavej strane. Platobnú metódu "Kartou" teraz môžete deaktivovať a na pravej strane sa nastaví typ platby, ktorý v administrácii bude na druhom mieste. Ostatné platby nájdete uprostred pod tlačidlom "Ostatné".

Po pridaní novej platobnej metódy sa nezabudnite odhlásiť a znovu prihlásiť v predajnej aplikácii Storyous POS. Ďalšie platobné metódy nájdete pod tlačidlom "Ostatné".

mceclip0.png

mceclip1.png