Sledovať

ZMAZANIE SKLADOVEJ KARTY SO ZLOU JEDNOTKOU/DPH

Zmazanie zlej skladovej karty a vytvorenie novej

Pokiaľ sa pri skladových kartách zle nastaví sadzba DPH alebo jednotka je nutné kartu zmazať a nahradiť novú. Pred zmazaním je potrebné vykonať niekoľko krokov. Tie sú uvedené v nasledujúcom príklade. Pri náhľade do webovej administrácie sa zistilo, že pri skladovej karte "Parmezán" bola nastavená zlá sadzba DPH 10%(1) (správna sadzba DPH je pri väčšine potravín 20%).

mceclip1.png

V druhom kroku sa karta musí premenovať cez stĺpec akcie - symbol ceruzky. (napr.: Parmezán - ZLÁ DPH)(2). Následne sa vytvorí nová karta s pôvodným menom a správnou sadzbou DPH. (3) Pri karte "Parmezán - ZLÁ DPH" sa odviažu všetky receptúry obsahujúce skladovú kartu cez stĺpec akcie - detail - symbol písmena i. (4) na ďalšej strane cez tlačidlo zobraziť nadväzujúce receptúry (5). Každú jednotlivú receptúru je potrebné otvoriť, zmazať zlú skladovú kartu a nahradiť ju novou. (6)

mceclip3.png

 

mceclip4.pngmceclip5.png

mceclip6.png

mceclip8.png

V ďalšom kroku je nutné spraviť inventúru.

Stav pred inventúrou (7)

mceclip9.png

Inventarizovať budeme iba tieto dve skladové karty. Novo vytvorenú so správnou sadzbou a skladovú kartu so zlou sadzbou, tak aby množstvo na sklade bolo prevedené na novú kartu. (8)

mceclip10.png

Teraz, keď sa otvorí sekcia sklady - skladové karty na sklade podniku, tak je pri skladových kartách už zmenené množstvo. V ďalšom kroku sa zmaže karta zo skladu podniku v stĺpci akcie - symbol krížiku. (9)

mceclip11.png

V poslednom kroku sa karta deaktivuje aj na centrálnom sklade, tak aby sa nezobrazovala v našeptávači. Deaktivácia sa prevedie v stĺpci akcie - symbol zámku. (10)

mceclip12.png