Sledovať

EXPORT RECEPTÚR (INTERNÁ KUCHÁRKA)

Funkcia exportu receptúr umožňuje vytvorenie internej kuchárskej knihy priamo z administrácie Storyous. Receptúru k jednotlivým produktom vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nový recept/Upraviť recept (2) pri konkrétnom produkte (1).

mceclip1.png

K produktu priradíte jednotlivé skladové karty, ktoré do neho patria, rozhodnete o množstve a zvolíte sklad pre odpočet pri predaji.

mceclip2.png

Teraz môžete pod tabuľkou skladových kariet pridať aj pracovný postup na prípravu produktu (1) či poznámku (2). K pracovnému postupu je možné tiež pridať obrázok (3) produktu pre obraznosť. Ten pridáte vďaka tlačidlu ceruzky pri každom produkte. Na konci stránky je možné tiež vidieť údaj o vytvorení receptu a dátum poslednej zmeny (4).

mceclip3.png

Akonáhle je všetko zadané, je potrebné vykonané zmeny uložiť. Pri návrate do receptu cez tlačidlo Upraviť recept sa objaví možnosť exportu do PDF, ktorá vygeneruje A4 formát receptúry aj s pracovným postupom, obrázkom a poznámkou. Hotový postup je možné vytlačiť a zaradiť do internej kuchárky.

mceclip4.png

 

mceclip5.png

Nastavené receptúry je možné taktiež vygenerovať hromadne pomocou hromadných akcií v záložke Produkty, stačí iba označiť produkty, pri ktorých chcete receptúru exportovať a zvoliť možnosť exportu.

mceclip6.png