Sledovať

POUKAZ

Vystavenie pokladničného dokladu

1. Predaj poukazu s 20% DPH platiteľom DPH

Podnikateľ, ktorý je platiteľ DPH, predáva jednoúčelový poukaz v hodnote 25 €
na vybrané kadernícke služby v niektorom salóne kaderníckej siete v Slovenskej 
republike, pričom na vybranú službu sa vzťahuje základná sadzba DPH 20%.

Ako predaj poukazu založiť v Storyous?

V sekcii Produkty si založíme produkt napr. Poukaz, s danou čiastkou a 20% DPH. Prípadne môžem produkt založiť aj ako variabilný, čiže v úprave produktu zakliknem možnosť "Vždy sa opýtať na cenu". Typ produktu je ale "predajný produkt", čiže túto možnosť nemením. DPH sa za tento voucher platí už teraz (nie až po uplatnení).

 

2. Predaj poukazu s 10% DPH platiteľom DPH

Podnikateľ, ktorý je platiteľ DPH, predáva jednoúčelový poukaz na nákup
farmaceutických výrobkov v hodnote 15 € v niektorej lekárni lekárenskej siete
v Slovenskej republike, pričom na výrobky sa vzťahuje znížená sadzba DPH
10%.

 

Ako predaj poukazu založiť v Storyous?

V sekcii Produkty si založíme produkt napr. Poukaz, s danou čiastkou a 10% DPH. Prípadne môžem produkt založiť aj ako variabilný, čiže v úprave produktu zakliknem možnosť "Vždy sa opýtať na cenu". Typ produktu je ale "predajný produkt", čiže túto možnosť nemením. DPH sa za tento voucher platí už teraz (nie až po uplatnení).

3. Predaj poukazu na tovar, ktorý je oslobodený od DPH, platiteľom DPH

Podnikateľ, ktorý je platiteľ DPH, predáva jednoúčelový poukaz v hodnote 25 €
na nákup tovaru v niektorej predajni danej obchodnej siete v Slovenskej
republike, pričom vybraný tovar je oslobodený od DPH.

 

Ako predaj poukazu založiť v Storyous?

V sekcii Produkty si založíme produkt napr. Poukaz, s danou čiastkou a DPH 0%. Prípadne môžem produkt založiť aj ako variabilný, čiže v úprave produktu zakliknem možnosť "Vždy sa opýtať na cenu". Typ produktu je ale "predajný produkt", čiže túto možnosť nemením. 

 

4. Predaj poukazu podnikateľom, ktorý nie je platiteľom DPH

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľ DPH, predáva jednoúčelový poukaz v hodnote 25
€ na nákup tovaru v niektorej predajni danej obchodnej siete v Slovenskej
republike. Nakoľko podnikateľ nie je platiteľom DPH, tak v tomto prípade suma
DPH nebude počítaná a do systému e-kasa sa eviduje suma oslobodených
položiek, ktorá je rovnaká ako celková suma dokladu.

Ako predaj poukazu založiť v Storyous?

V sekcii Produkty si založíme produkt napr. Poukaz, s danou čiastkou. Prípadne môžem produkt založiť aj ako variabilný, čiže v úprave produktu zakliknem možnosť "Vždy sa opýtať na cenu". Typ produktu je ale "predajný produkt", čiže túto možnosť nemením. 

 

 

 Vystavenie dokladu úhrada faktúry

1. Vystavenie dokladu úhrada faktúry

Podnikateľ vyhotoví faktúru na predaj jednoúčelového poukazu v hodnote 100 €.
Kupujúci uhradí celú sumu faktúry v hotovosti na predajnom mieste podnikateľa.
Podnikateľ prostredníctvom pokladnice e-kasa klient zaeviduje do systému e-kasa celú sumu faktúry spolu s ďalšími povinnými údajmi. V prípade úhrady faktúry sa rozpis DPH nezasiela.

 

Výmena jednoúčelového poukazu

 Výmena poukazu platiteľom DPH

 

1. Výmena poukazu za predaj položiek s rovnakou výškou, ako je hodnota
poukazu

Podnikateľ prijal jednoúčelový poukaz na výmenu vo výške 100 € za tovar
s 20% DPH na nákup elektroniky. Nakoľko ide o jednoúčelový poukaz, pri
ktorom je už v čase vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto
dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo
služby, použije sa sadzba DPH platná pre tovar alebo službu, na ktoré sa
jednoúčelový poukaz vzťahuje.
Kupujúci si za daný poukaz kúpil vysávač v hodnote 100 €. Nakoľko výška DPH
už bola uvedená na doklade pri predaji poukazu a hodnota zakúpeného tovaru je
rovnaká ako hodnota poukazu, podnikateľ pri výmene poukazu zaeviduje do
systému e-kasa doklad s nasledujúcimi údajmi.

 

Ako použiť funkciu výmena poukazu v Storyous?

Vo webovej administrácii si musíte založiť produkt s názvom

napr. "Poukaz Uplatnenie", cenu ani DPH nemusíte uvádzať (necháte napr. 20%) a vložíte ho do kategórie, kde ho chcete evidovať. Následne kliknete na tlačítko upraviť (ikona ceruzky) a zmeníte typ položky na "Výmena poukazu". 

Screenshot_2022-10-12_at_9.37.09.png

Následne táto položka bude evidovaná ako "interná" (nebude viditeľná v pokladni), ale aktivuje sa ňou pri platení možnosť použiť "Poukaz".

 

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.33.png

Následne vyplňte hodnotu poukážky a číslo poukážky, a potom dokončite platbu.

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.59.png

 

DPH na účtenke za čiastku poukazu nebude žiadna (už bola uhradená pri nákupe poukazu). 

 

2. Výmena poukazu za predaj položiek s vyššou sumou, ako je hodnota
poukazu

Podnikateľ prijal jednoúčelový poukaz na výmenu vo výške 100 € s 20% DPH na
nákup elektroniky. Nakoľko ide o jednoúčelový poukaz, pri ktorom je už v čase
vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré
sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby, použije sa
sadzba DPH platná pre tovar alebo službu, na ktoré sa jednoúčelový poukaz
vzťahuje.
Kupujúci si za daný poukaz kúpil vysávač v hodnote 112 €. Nakoľko je hodnota
zakúpeného tovaru vyššia ako hodnota poukazu, podnikateľ zaeviduje pri
výmene poukazu do systému e-kasa prijatú tržbu vo výške 12 € ako rozdiel
hodnoty tovaru a hodnoty poukazu. Zároveň sa z tejto sumy rozdielu vypočíta aj
výška DPH.

Ako použiť funkciu výmena poukazu v Storyous?

Vo webovej administrácii si musíte založiť produkt s názvom

napr. "Poukaz Uplatnenie", cenu ani DPH nemusíte uvádzať (necháte napr. 20%) a vložíte ho do kategórie, kde ho chcete evidovať. Následne kliknete na tlačítko upraviť (ikona ceruzky) a zmeníte typ položky na "Výmena poukazu". 

Screenshot_2022-10-12_at_9.37.09.png

Následne táto položka bude evidovaná ako "interná" (nebude viditeľná v pokladni), ale aktivuje sa ňou pri platení možnosť použiť "Poukaz".

 

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.33.png

Následne vyplňte hodnotu poukážky a číslo poukážky, a potom dokončite platbu.

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.59.png

 

DPH na účtenke za čiastku poukazu nebude žiadna (už bola uhradená pri nákupe poukazu), iba za doplatok, ktorý ešte zdanený nebol. 

 

3.Výmena poukazu za predaj položiek s nižšou sumou ako hodnota
poukazu

Podnikateľ prijal jednoúčelový poukaz na výmenu vo výške 100 € s 20% DPH na
nákup elektroniky. Nakoľko ide o jednoúčelový poukaz, pri ktorom je už v čase
vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré
sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby, použije sa
sadzba DPH platná pre tovar alebo službu, na ktoré sa jednoúčelový poukaz
vzťahuje.
Kupujúci si za daný poukaz kúpil vysávač v hodnote 90 €. V tomto prípade je
hodnota zakúpeného tovaru nižšia ako hodnota poukazu a nakoľko z hodnoty
poukazu nie je možné vrátiť finančný rozdiel, podnikateľ zaeviduje pri výmene
poukazu do systému e-kasa doklad s nasledujúcimi údajmi.

Ako použiť funkciu výmena poukazu v Storyous?

Vo webovej administrácii si musíte založiť produkt s názvom napr. "Poukaz Uplatnenie", cenu ani DPH nemusíte uvádzať (necháte napr. 20%) a vložíte ho do kategórie, kde ho chcete evidovať. Následne kliknete na tlačítko upraviť (ikona ceruzky) a zmeníte typ položky na "Výmena poukazu". 

Screenshot_2022-10-12_at_9.37.09.png

Následne táto položka bude evidovaná ako "interná" (nebude viditeľná v pokladni), ale aktivuje sa ňou pri platení možnosť použiť "Poukaz".

 

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.33.png

Následne vyplňte hodnotu poukážky a číslo poukážky, a potom dokončite platbu.

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.59.png

 

DPH na účtenke za čiastku poukazu nebude žiadna (už bola uhradená pri nákupe poukazu). 

 

Výmena poukazu podnikateľom, ktorý nie je platiteľom DPH

 

1. Výmena poukazu za predaj položiek s rovnakou výškou ako hodnota
poukazu

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, prijal jednoúčelový poukaz na výmenu
vo výške 20 € na nákup auto doplnkov. Kupujúci si za daný poukaz kúpil auto
šampón v hodnote 20 €. Podnikateľ zaeviduje pri výmene poukazu do systému
e-kasa doklad s nasledujúcimi údajmi.

 

Ako použiť funkciu výmena poukazu v Storyous?

Vo webovej administrácii si musíte založiť produkt s názvom napr. "Poukaz Uplatnenie", cenu  nemusíte uvádzať a vložíte ho do kategórie, kde ho chcete evidovať. Následne kliknete na tlačítko upraviť (ikona ceruzky) a zmeníte typ položky na "Výmena poukazu". 

Screenshot_2022-10-12_at_9.37.09.png

Následne táto položka bude evidovaná ako "interná" (nebude viditeľná v pokladni), ale aktivuje sa ňou pri platení možnosť použiť "Poukaz".

 

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.33.png

Následne vyplňte hodnotu poukážky a číslo poukážky, a potom dokončite platbu.

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.59.png

 

 

2. Výmena poukazu za predaj položiek s vyššou sumou ako hodnota
poukazu

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, prijal jednoúčelový poukaz na výmenu
vo výške 20 € na nákup auto doplnkov. Kupujúci si za daný poukaz kúpil auto
šampón v hodnote 25 €. Nakoľko je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako
hodnota poukazu, podnikateľ zaeviduje do systému e-kasa prijatú tržbu vo
výške 5 € ako rozdiel hodnoty tovaru a hodnoty poukazu.

 

Ako použiť funkciu výmena poukazu v Storyous?

Vo webovej administrácii si musíte založiť produkt s názvom napr. "Poukaz Uplatnenie", cenu nemusíte uvádzať a vložíte ho do kategórie, kde ho chcete evidovať. Následne kliknete na tlačítko upraviť (ikona ceruzky) a zmeníte typ položky na "Výmena poukazu". 

Screenshot_2022-10-12_at_9.37.09.png

Následne táto položka bude evidovaná ako "interná" (nebude viditeľná v pokladni), ale aktivuje sa ňou pri platení možnosť použiť "Poukaz".

 

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.33.png

Následne vyplňte hodnotu poukážky a číslo poukážky, a potom dokončite platbu.

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.59.png

 

Následne vám zostane na zaplatenie čiastka, ktorá je rozdiel medzi poukazom a predajnou položkou, napr. 5 €. Tie zákazník uhradí zvoleným typom platby a vytlačíte účtenku, kde bude ako finálna čiastka len táto suma rozdielu (napr. tých 5 €).

 

3. Výmena poukazu za predaj položiek s nižšou sumou, ako je hodnota
poukazu

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, prijal jednoúčelový poukaz na výmenu
vo výške 20 € na nákup auto doplnkov. Kupujúci si za daný poukaz kúpil auto
šampón v hodnote 18 €. V tomto prípade je hodnota zakúpeného tovaru nižšia
ako hodnota poukazu a nakoľko z hodnoty poukazu nie je možné vrátiť finančný
rozdiel, podnikateľ zaeviduje pri výmene poukazu do systému e-kasa doklad
s nasledujúcimi údajmi.

 

Ako použiť funkciu výmena poukazu v Storyous?

Vo webovej administrácii si musíte založiť produkt s názvom napr. "Poukaz Uplatnenie", cenu nemusíte uvádzať a vložíte ho do kategórie, kde ho chcete evidovať. Následne kliknete na tlačítko upraviť (ikona ceruzky) a zmeníte typ položky na "Výmena poukazu". 

Screenshot_2022-10-12_at_9.37.09.png

Následne táto položka bude evidovaná ako "interná" (nebude viditeľná v pokladni), ale aktivuje sa ňou pri platení možnosť použiť "Poukaz".

 

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.33.png

Následne vyplňte hodnotu poukážky a číslo poukážky, a potom dokončite platbu.

Screenshot_2022-10-12_at_9.40.59.png

 

Ak je suma poukazu vyššia než čiastka na zaplatenie, vytlačí sa na účtenke čiastka 0 €, nakoľko z hodnoty poukazu nie je možné vrátiť finančný rozdiel.