Sledovať

PREHĽAD TRŽIEB

V záložke Prehľady tržieb v sekcii Účty nájdete súhrnný prehľad všetkých tržieb po dňoch a mesiacoch vrátane rozlíšenie sadzby DPH a typu platby. Exporty generované v prehľadoch tržieb slúžia ako podklady pre Vaše účtovníctvo, keďže v Účtoch sa tržby zobrazujú vždy podľa kalendárneho dňa od polnoci do polnoci.

V záložke nájdete zoznam tržieb po jednotlivých dňoch v danom mesiaci, na jednej stránke vždy uvidíte celý kalendárny rok. Po kliknutí na konkrétny deň sa Vám otvorí detailné rozlíšenie platieb vrátane základu dane, DPH a tržby s DPH. V záhlaví každého mesiaca nájdete export buď do formátu .pdf alebo ako excelovský súbor s koncovkou .xls, ktorý môžete poskytnúť Vašej účtovníčke pre spracovanie. Dni, v ktorých nebola vo Vašom podniku žiadna tržba, sa v prehľadoch tržieb vôbec nezobrazia.

Ak sa budete chcieť pozrieť aj do prehľadov tržieb za predošlé roky kvôli kontrole, dostanete sa do nich kliknutím na predchádzajúci rok vľavo dole.

uctyprehled1.jpg

 

uctyprehled2.jpg