Sledovať

TRŽBY V PREHĽADOCH

V záložke Tržby v sekcii Prehľady nájdete základný prehľad Vašich tržieb podľa zvoleného obdobia. Rovnako ako vo všetkých ostatných záložkách v sekcii Prehľady sa aj tu zobrazujú údaje podľa nastavenia Ukončenie dňa v Nastavenie podniku v sekcii Podniky. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť, je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie. Vaše dáta si môžete tiež vyexportovať do grafu prehľadu a aj do tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Tržby pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady, ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku. V tabuľke vidíte príjmy, priemernú útratu na hlavu a počet osôb. Na grafe si potom pomocou zaškrtávacích boxov môžete zobraziť iba jednotlivé typy platieb, ktoré máte v podniku povolené.

mceclip0.png