Sledovať

PRODUKTY V PREHĽADOCH

V záložke Produkty v sekcii Prehľady sa môžete pozrieť, ktoré produkty vo Vašom menu idú najlepšie na odbyt a ktoré naopak nepatria k najpredávanejším. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť, je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie. Vaše dáta si môžete tiež vyexportovať z grafu prehľadu a rovnako tak aj z tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Produkty pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady. Ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku. V tabuľke vidíte celkový počet predaného tovaru, utŕžené hrubé príjmy, maržu a celkové náklady. Na grafe si potom pomocou zaškrtávacích boxov môžete zobraziť iba jednotlivé položky z Vášho menu. Je tu tiež možné zobraziť iba produkty z konkrétnej kategórie.

mceclip0.png