Sledovať

KATEGÓRIE PRODUKTOV V PREHĽADOCH

V záložke Kategórie produktov v sekcii Prehľady sa môžete pozrieť, ktoré kategórie Vašich produktov v ponuke Vám najviac zarábajú. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť, je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie. Dáta si môžete tiež vyexportovať do grafu aj do tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Kategórie produktov pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady a to, ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku. Na grafe nájdete počet predajov a príjmy z predaja produktov v týchto kategóriách. Hodnoty v jednotlivých kategóriách sú súčtom všetkých produktov zaradených v danej kategórii. Zaškrtnutím políčka môžete na grafoch sledovať iba kategórie podľa vlastného výberu.

mceclip0.png