Sledovať

PLATOBNÝ TERMINÁL V PREHĽADOCH

Pokiaľ máte platobný terminál integrovaný so systémom Storyous, vo webovej administrácii nájdete v sekcii Prehľady záložku Platobný terminál. Uvidíte tu detailný prehľad platieb prebehnutých cez platobný terminál vrátane údajov o sprepitnom (systém za sprepitné považuje rozdiel medzi skutočnou hodnotou danej účtenky a čiastkou zaplatenou zákazníkom). Dáta o tržbách z terminálu je možné filtrovať podľa časového úseku vybraním konkrétneho časového úseku a zmenou obdobia v kalendári. Zobrazené dáta je možné exportovať do grafu i tabuľky tlačidlami pre export.

mceclip0.png