Sledovať

VYTVORENIE A PRÁCA S OBJEDNÁVKOU

V tomto článku sa dozviete, ako správne ovládať všetky možnosti objednávky, ktoré Vám systém Storyous ponúka. Aby ste mohli objednávať a predávať, je potrebné najskôr vytvoriť kategórie produktov a produkty vo Vašej webovej administrácii. Objednávku vytvárate v sekcii predaj. Kliknutím na tlačidlo Nový účet (1) vytvoríte rýchlu objednávku.

mceclip0.png

Po otvorení rýchlej objednávky sa presuniete do objednávkového módu: po ľavej strane nájdete ponuku produktov rozradených podľa kategórií (menu), z ktorej vyberiete, čo chcete nablokovať (2). Po pravej strane uvidíte detail účtu, na ktorý objednávate - produkty, ktoré z menu naľavo vyberiete, sa prepíšu do účtu napravo do Nových objednávok (3). Ak omylom kliknete na iný produkt alebo zadáte nesprávne množstvo, novo nablokované položky môžete v pravej časti obrazovky jednoducho odstrániť kliknutím. Pri každom produkte uvidíte posúvnik, pomocou ktorého môžete položky presunúť na iné miesto v zozname nablokovaných produktov na účte (4). Objednávku môžete buď uzavrieť kliknutím na tlačidlá Zaplatiť všetko, alebo Zaplatiť zvlášť (5) alebo odložiť do hlavného menu pomocou tlačidla Odložiť účet (6)
mceclip2.png
Po odložení objednávky môžete otvorený účet (7) nájsť v sekcii predaj. Pokiaľ na účet kliknete, vpravo nájdete už prijaté objednávky, ak chcete na účet niečo pridať, stlačte tlačidlo Menu (8) - presuniete sa opäť do objednávkového módu, tu môžete na už otvorený účet blokovať ďalšie produkty.

mceclip3.png

Pri pridaní ďalších objednávok na už otvorený účet systém rozlišuje, ktoré položky boli skôr prijaté, ktoré sú novo nablokované (9).

mceclip4.png

Ak chcete vedieť, ako účet zmazať alebo ho vydať bez platenia, aby sa odčítal zo skladových zásob (pokiaľ využívate skladové hospodárstvo), ale nenavýšil Vaše tržby, prečítajte si tento článok.