Sledovať

ZĽAVA

Počas zatvárania účtu v dialógovom okne Dokončenie platby môžete zadať zľavu na konkrétny účet. Z účtu je možné odpočítať určitú sumu alebo percentuálnu hodnotu z celkovej sumy. V tomto článku sa dozviete, Ako zľavu správne nastaviť a kde ju prípadne neskôr viete dohľadať.


mceclip0.png

Automaticky je každá účtenka v platobnom móde nastavená tak, aby bola hodnota zľavy nulová. Keď však na okno kliknete, zo zoznamu je možné zľavu zadať, buď ako vopred pripravenú percentuálnu hodnotu (od 5% až do 100% vždy po piatich percentách) alebo vlastnú hodnotu pre prípad, že chcete zľavu zadať ako konkrétnu čiastku v € či percentách mimo predpripravenú ponuku.

mceclip1.png

 

Ak vyberiete možnosť vlastnej hodnoty zľavy, otvorí sa Vám zľavová kalkulačka, kde môžete zadať buď presné percentá zľavy či pomocou tlačidla vpravo od číselnej hodnoty zľavy zmeniť percentá na eurá a zadať konkrétnu sumu, ktorá bude nasledovne odpočítaná od finálnej sumy za celý účet, pri ktorom zľavu nastavujete.


mceclip2.png

Pre zadanie konkrétnej čiastky v cudzej mene ako zľavy je najskôr nutné pri celom účte zmeniť menu na Vami vybranú v dialógovom okne Dokončenie platby.

mceclip3.png

Ak uzatvárate účty so 100% zľavou, aby sa Vám položky odpočítali sa skladov, ale nepripísali do tržieb, je jednoduchšie využiť funkciu Vydané-nezaplatené.