Sledovať

POHYB HOTOVOSTI V APLIKÁCII

Systém Storyous Vám ponúka aj možnosť dennej uzávierky, bez ktorej sa zaobíde len málo podnikov. Nájdete ju v sekcii Pohyb hotovosti v ponuke aplikácie priamo pod Predajom. 

Pokiaľ máte náš systém prvýkrát, funkciu pohybu hotovosti a všetky možnosti práce s ňou, vrátane uzávierky, spustíte na tablete stlačením tlačidla Pohyb hotovosti

V okne uvidíte zoznam pohybov hotovosti za posledné tri dni. Pri každom pohybe hotovosti nájdete presný čas zadania, a v stĺpci napravo potom uvidíte sumu, ktorú ste do pokladne vložili alebo z nej vyberali. 

Dole nájdete tri tlačidlá - Zadajte počiatočný stav, Pridať pohyb a Vykonať uzávierku. Tlačidlo Zadať počiatočný stav je dostupné iba po vykonaní uzávierky, akonáhle počiatočný stav zadáte alebo v aplikácii niečo predáte, tak v dolnej lište sčernie a nebude možné naň kliknúť.

uzaverka.png

Zadanie počiatočného stavu

Túto funkciu využijete napr. v prípade, že každý deň nechávate ráno v pokladni rovnaký obnos (vklad). Keď na toto tlačidlo kliknete, otvorí sa Vám rovnomenné dialógové okno, v ktorom uvidíte celkovú tržbu, ktorá prebehla od poslednej uzávierky, aktuálny stav pokladne a možnosť zadať nový počiatočný stav aj s nepovinnou poznámkou. Po zadaní počiatočného stavu sa k nemu bude pripočítavať tržba v hotovosti.

mceclip3.png

Pridanie pohybu hotovosti

Kedykoľvek medzi zadaním počiatočného stavu a vykonaním uzávierky môžete pomocou tlačidla Pridať pohyb zmeniť aktuálny stav pokladne. V dialógovom okne vyberte, či sa jedná o vklad alebo výber (či sa teda vložená čiastka k aktuálnemu stavu pokladne pripočíta alebo odpočíta), zadajte konkrétnu sumu, môžete zvoliť kategóriu pohybu (tie sa nastavujú vo webovej administrácii) a prípadne vložiť poznámku, ktorá priblíži účel pridania pohybu.

mceclip4.png

Uzávierka

Ak chcete uzavrieť Vašu dennú tržbu, je potrebné vykonať uzávierku. V okne po stlačení tlačidla Vykonať uzávierku uvidíte informácie, ktoré sa Vám na uzávierke vytlačia - počas dňa tak môžete týmto spôsobom rýchlo kontrolovať doterajšiu tržbu. Môžete si tiež jednoducho vytlačiť náhľad uzávierky. Pre tlač a dokončenie uzávierky ju stačí potvrdiť. Uzávierku potom môžete kedykoľvek jednoducho znovu vytlačiť.

mceclip1.png