Sledovať

ODPOČÍTANÁ ZÁLOHA

Funkciu zálohy a odpočítanej zálohy využijete v prípade, že prijímáte zálohy na tovar/službu, ktorý sa zákazník objednal (väčšinou napr. 10% z hodnoty tovaru). 

V systéme Storyous preto založíte predajný produkt s názvom napr. Záloha, DPH podľa sadzby tovaru/služby (väčšinou 20%), v prípade potreby môžete použiť aj funkciu "vždy sa opýtať na cenu", aby ste mali produkt flexibilný pre markovanie zálohy. Vystavíte klasický pokladničný blok a "predáte" zálohu. (Predaj zálohy nenastavujete ako Odpočítaná záloha)

Následne pri plnom účtovaní celej čiastky produktu/služby sa štandardne postupuje tak, že nablokujete produkt/službu za plnú cenu, a následne použiteje produkt Odpočítaná záloha, ktorý si v administrácii založíte s mínusovou hodnotou (podľa obrázku) a v úprave produktu zmeníte typ položky na Odpočítaná záloha. Zákazník teda doplatí rozdiel čiastky zaplatenej zálohy a produktu. Mínusová položka sa nedá nastaviť ako variabilná, preto ideálne využite čiastku -1 €, ktorú viete nablokovať toľko krát, koľko bolo zaplatené. 

Screenshot_2022-10-31_at_12.39.47.png