PARAGÓN

V prípade nemožnosti používania online registračnej pokladne Storyous je nutné vystavovať náhradné doklady - paragón.

Každý paragón musíte dodatočne zaevidovať do systému Storyous, do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka pokladnice obnovená. Archivujú sa kópie paragónov a k nim vytvorené pokladničné doklady. Pre náhradné doklady taktiež platí povinnosť archivácie 5 rokov.

Výpadok internetu pri online registračnej pokladnici nie je dôvodom vypisovať paragóny. Doklad vytvoríte v off-line režime. 

Screenshot_2022-11-01_at_14.13.21.png

 

Screenshot_2022-11-01_at_14.14.56.png

IMG_7246.jpg