Sledovať

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY S PAX ALL-IN-ONE A920/Pro

V tomto článku nájdete najčastejšie problémy, ktoré môžte s týmto zariadením mať, a ako si s nimi poradiť:

Nefunguje bezkontaktná platba 

 • Aby platobná brána fungovala, musíte mať najskôr podpísanú zmluvu s bankovou inštitúciou a platobnú bránu musí nainštalovať technik servisnej organizácie banky. Ak máte o spustenie záujem, neváhajte nás kontaktovať.
 • Ak máte platobnú bránu už technikmi zo servisnej organizácie aktivovanú, ale nefunguje vám, uistite sa, že v predajnej aplikácii Storyous Mini máte v záložke Zariadenia platobný terminál správne pripojený. Ak ho vôbec nevidíte, kliknite naň v ponuke vľavo, tým platobnú bránu zaktivujete.

 • Urobte test spojenia terminálu s bankovým serverom - choďte do aplikáce POS terminal - Menu - Správa POS - Test spojenia. 

 • Skontrolujte zariadenie ako také, či nie je manuálne poškodené.

Zamrznutá obrazovka ("Please wait")

 • Skúste reštartovať zariadenie pomocou tlačítka napájania nebo stlačte klávesu so šípkou späť v spodnej časti obrazovky

Problém s pripojením (WIFI)

 • Skontrolujte nastavenia WIFI a uistite sa, že je v správnej sieti uvedené „Pripojené“

 • Chyba / problém s overením znamená, že heslo WIFI nebolo zadané správne. Dajte zabudnúť sieť a znova sa pripojte.

 • Reštartujte internetový router a potom kartu. Vyskúšajte získavanie pripojenia.

 • Ak má terminál sim kartu, prepnite na pripojenie 3 / 4g

 • Pripojte sa k mobilnému hotspotu a potvrďte problém s terminálom, nie s webom.

 • Vezmite stroj na inú WIFI a potvrďte problém terminálu, nie problém s webom.

Problém s pripojením (SIM Karta)

 • Skontrolujte správnosť nastavenia celulárnych sietí (dáta - 3G, 4G) a APN (router)

 • Vyhľadajte inú sieť - mobilné nastavenia - operátori siete

 • Vyberte SIM kartu - reštartujte - znova vložte SIM kartu a reštartujte znova

 • Skontrolujte stav sieťových služieb v danej oblasti

Zamietanie platby kartou

 • Skontrolujte, či pripojenie na internet funguje

 • Pokiaľ je to možné, zmeňte typ pripojenia (napríklad z WIFI na 4g)

 • Vyskúšajte test spojenia

PED Tampered

 • Ak vám zariadenie hlási chybu "PED Tampered", došlo k manuálnemu poškodeniu časti terminálu a je nutné ho reklamovať a vymeniť za iný kus

Zariadenie sa nenabíja

 • Skontrolujte, že je kábel správne zapojený a zároveň sa uistite, že používate originálny adaptér

 • Skúste vyčistiť zlaté pripojovacie dosky na základnej doske + terminále

 • Pripojte nabíjačku do bočného portu

 • Vymeňte zástrčku, ktorú nabíjačka používa, a skúste vyššie uvedené kroky

Slabá výdrž batérie

 • Zmeňte nastavenia displeja (Jas a Časovač vypnutia) a sledujte zlepšenie

 • Skúste nabíjanie cez bočný port, pretože to je obvykle efektívnejšie, nie cez nabíjaciu stanicu

Problém s tlačou 

 • Skontrolujte, či má terminál viac než 10% batérie

 • Skontrolujte papierový kotúčik a vieko tlačiarne, či nie sú poškodené

 • Uistite sa, že valčeková lišta nie je zaseknutá vnútri terminálu (nie vo vieku)

 • Skontrolujte samotné zariadenie, či nie je poškodené