Sledovať

KONTROLA SYSTÉMU

Do aplikácie Storyous prinášame novinku v podobe vylepšenej hornej lišty, kde vedľa ikony prihlásenia nájdete funkciu Kontroly systému.

 

Sni_mek_obrazovky_2022-08-18_v_16.21.49.png

 

Táto funkcia Vám pomôže odhaliť prípadné problémy s pripojením na internet a problémy s pridruženými zariadeniami a ďaľšie informácie ako napr. stav nabitia batérie tabletu a aktuálnosť aplikácie Storyous.

Ak je všetko vo Vašom tablete, sieti a pridružených zariadeniach v poriadku, všetky riadky sú zelené. Červená farba indikuje akýkoľvek problém, prípadne upozornenie. Pre aktualizáciu stavu stačí kliknúť na tlačítko Aktualizovať všetko v pravom hornom rohu.

V túto chvíľu Vám funkcia poskytuje rýchlu diagnostiku problému. V závislosti na jeho povahe ste potom schopní daný problém vyriešiť buď sami (napr. kontrolou pripojenia, kontrolou zapojenia zariadenia), prípadne nám zavolať na zákaznícku linku ( +421 270 002 729 ), kde môžete kolegom nahlásiť konkrétny problém, ktorý Vám lišta ukáže . 

 

Screenshot_2022-10-07_at_9.10.38.png

 

Čo zobrazujú jednotlivé riadky?

Internetové pripojenie
 • tu získate informácie, akým spôsobom je zariadenie pripojené na internete (WiFi, LAN, mobilná sieť)
 • ikona internetového pripojenia bude svietiť červená s hláškou, čo nie je v poriadku napr. v prípade, že nie je zariadenie k žiadnej sieti pripojené alebo je pripojenie pomalé 
Spojenie s hlavným "master" zariadením 

Zelený riadok svieti v prípade, že:

 • je zariadenie master
 • pokiaľ sa zariadeniu darí komunikovať so zariadením, ktoré je master
 • pokiaľ je zariadenie v offline režime, tak sa riadok  Spojenie s hlavným "master" zariadením nezobrazuje

Červený riadok svieti v prípade, že:

 • mám zapnutý offline režim na zariadení, ale zariadenie nevie, akú IP adresu má master alebo sa zariadeniu nedarí spojiť s master tabletom

Pripojenie terminálu

 • riadok sa zobrazuje len pri integrovaných termináloch
 • v prípade, že v sekcii zariadenia nie je terminál pridaný = nezobrazuje sa riadok “Pripojenie terminálu” vôbec
 • zobrazuje dostupnosť/nedostupnosť pripojeného platobného terminálu
Pripojenie tlačiarne
 • ak tlačiareň v sekcii zariadenia nie je pridaná, aj tak sa zobrazuje riadok zelený
 • v prípade nedostupnosti niektorých tlačiarní svieti riadok červený
 • do budúcna bude pripojenie tlačiarne fungovať rovnako ako riadok pripojenie terminálu
Kontrola úspešnosti tlače
 • zobrazuje, že niečo nie je vytlačené a možnosť prekliku a detailné zobrazenie konkrétnej neprebehnutej tlače
Synchronizácia zariadenia so zvyškom systému
 •  je tu určité pravidlo autority za akých okolností sa zariadenia spolu synchronizujú (komu sa zodpovedajú)
 • ak je zariadenie master – snaží sa synchronizovať s administráciou a to aj v offline režime
 • ak je tablet (nie master) v offline režime, snaží sa synchronizovať s master tabletom a zobrazuje teda počet nesynchronizovaných zmien
 • ak je tablet (nie master) na inej internetovej sieti než master (napr na SIM mobilných dátach), snaží sa synchronizovať s administráciou
Aktualizácia aplikácie
 • zobrazí dostupnosť novej verzie aplikácie, prípadne sa tu dá aj nainštalovať

Stav baterky

 • upozorní na vybíjajúcu sa batériu zariadenia, pre PAX A920 a PAX A920 Pro - varovanie pri 15% a 10% úrovni batérie (ak klesne batéria pod 10%, PAX už netlačí) 
 • varovanie pri 10% úrovne batérie u ostatných zariadení